82.99 Ostatné pomocné obchodné činnosti i n.

NACE Kód
8299
NACE Text
Ostatné pomocné obchodné činnosti i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– doslovné zaznamenávanie správ a vyhotovenie stenografických záznamov z naživo prebiehajúcich súdnych konaní a prepis takto zaznamenaných materiálov:
• zaznamenávanie správ alebo stenografické služby pre súdy
• verejné stenografické služby
– simultánne zabezpečenie titulkov pri živých televíznych vysielaniach, pri prenosoch zo stretnutí, konferencií
– služby spojené s technikou čiarových kódov
– služby spojené s označovaním čiarovými kódmi
– služby spojené so získavaním finančných podpôr vykonávané zmluvne alebo za odplatu
– služby spojené so získavaním vlastníctva naspäť / vymáhanie dlžôb
– služby spojené s parkovacími automatmi na mince
– činnosti nezávislých aukcionárov
– správa vernostných programov
– ostatné inde nešpecifikované pomocné činnosti bežne poskytované pri podnikaní
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie služieb prepisovania dokumentov, pozri 82.19
– zabezpečenie filmových alebo páskových záznamov a zabezpečenie titulkov, pozri 59.12