82.99 Ostatné pomocné obchodné činnosti i n.

NACE Kód
8299
NACE Text
Ostatné pomocné obchodné činnosti i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- doslovné zaznamenávanie správ a vyhotovenie stenografických záznamov z naživo prebiehajúcich súdnych konaní a prepis takto zaznamenaných materiálov:
• zaznamenávanie správ alebo stenografické služby pre súdy
• verejné stenografické služby
- simultánne zabezpečenie titulkov pri živých televíznych vysielaniach, pri prenosoch zo stretnutí, konferencií
- služby spojené s technikou čiarových kódov
- služby spojené s označovaním čiarovými kódmi
- služby spojené so získavaním finančných podpôr vykonávané zmluvne alebo za odplatu
- služby spojené so získavaním vlastníctva naspäť / vymáhanie dlžôb
- služby spojené s parkovacími automatmi na mince
- činnosti nezávislých aukcionárov
- správa vernostných programov
- ostatné inde nešpecifikované pomocné činnosti bežne poskytované pri podnikaní
Táto trieda vylučuje:
- poskytovanie služieb prepisovania dokumentov, pozri 82.19
- zabezpečenie filmových alebo páskových záznamov a zabezpečenie titulkov, pozri 59.12