82.19 Kopírovanie príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti

NACE Kód
8219
NACE Text
Kopírovanie príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa rôzne služby týkajúce sa kopírovania a prípravy dokumentov a pomocné špecializované administratívne činnosti. Táto trieda zahŕňa len málo sériové kopírovacie činnosti / tlač dokumentov.
Táto trieda zahŕňa:
– prípravu dokumentov
– úpravu alebo korektúru dokumentov
– napísanie, spracovanie textu
– pomocné sekretárske práce
– prepis dokumentov a iné sekretárske služby
– písanie listov alebo prehľadov
– zabezpečenie prenajatia poštovej schránky a iné poštové a zásielkové služby ako je triedenie, písanie adries
– kopírovanie
– vypracovanie duplikátov
– vyhotovenie kópií technických návrhov (blueprinting)
– služby týkajúce sa spracovania textu
– iné služby pri kopírovaní dokumentov, okrem poskytovania ofsetovej tlače, rýchlotlače, digitálnej tlače, prípravy tlačových predlôh
Táto trieda vylučuje:
– tlač dokumentov (ofsetom, rýchlotlačou atď.), pozri 18.12
– služby pre tlač a médiá, pozri 18.13
– tvorbu a realizáciu reklamných kampaní, pozri 73.11
– špecializované služby zaznamenávané tesnopisom, ako sú súdne správy, pozri 82.99
– stenografické služby pre verejnosť, pozri 82.99