82.19 Kopírovanie príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti

NACE Kód
8219
NACE Text
Kopírovanie príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa rôzne služby týkajúce sa kopírovania a prípravy dokumentov a pomocné špecializované administratívne činnosti. Táto trieda zahŕňa len málo sériové kopírovacie činnosti / tlač dokumentov.
Táto trieda zahŕňa:
- prípravu dokumentov
- úpravu alebo korektúru dokumentov
- napísanie, spracovanie textu
- pomocné sekretárske práce
- prepis dokumentov a iné sekretárske služby
- písanie listov alebo prehľadov
- zabezpečenie prenajatia poštovej schránky a iné poštové a zásielkové služby ako je triedenie, písanie adries
- kopírovanie
- vypracovanie duplikátov
- vyhotovenie kópií technických návrhov (blueprinting)
- služby týkajúce sa spracovania textu
- iné služby pri kopírovaní dokumentov, okrem poskytovania ofsetovej tlače, rýchlotlače, digitálnej tlače, prípravy tlačových predlôh
Táto trieda vylučuje:
- tlač dokumentov (ofsetom, rýchlotlačou atď.), pozri 18.12
- služby pre tlač a médiá, pozri 18.13
- tvorbu a realizáciu reklamných kampaní, pozri 73.11
- špecializované služby zaznamenávané tesnopisom, ako sú súdne správy, pozri 82.99
- stenografické služby pre verejnosť, pozri 82.99