73.11 Reklamné agentúry

NACE Kód
7311
NACE Text
Reklamné agentúry
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa poskytovanie celej škály reklamných služieb (t.j. od vnútropodnikových služieb až po subdodávku) vrátane poradenstva, služieb v oblasti tvorby, výroby reklamného materiálu a marketingu. Zahŕňa:
– tvorbu a realizáciu reklamných kampaní:
• tvorbu a umiestnenie reklám v novinách, periodikách, v rozhlase, televízii, na internete a v iných médiách
• tvorbu a umiestnenie vonkajších reklám napr. billboardy, panely, nástenky a stojany, aranžovanie výkladov, úpravu výstavnej miestnosti, reklamu na autách a autobusoch
• leteckú reklamu
• distribúciu alebo dodanie reklamných materiálov alebo vzoriek
• zabezpečovanie stojanov a iných reklamných nosičov
– zabezpečovanie marketingových kampaní a iných reklamných služieb zameraných na prilákanie a udržanie klientov
• propagácia produktov
• marketing na mieste priameho predaja
• priama reklama poštou
• konzultačné služby v oblasti marketingu
Táto trieda vylučuje:
– tlač reklamných materiálov, pozri 58.19
– výrobu reklamných sloganov pre televíziu a film, pozri 59.11
– výrobu reklamných sloganov pre rozhlas, pozri 59.20
– prieskum trhu, pozri 73.20
– fotografické služby súvisiace s reklamou, pozri 74.20
– organizovanie kongresov a obchodných výstav, pozri 82.30
– poštové a doručovacie služby (písanie adries, triedenie), pozri 82.19