74.20 Fotografické činnosti

NACE Kód
7420
NACE Text
Fotografické činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– výrobu komerčnej a spotrebnej fotografie:
• portrétové fotografovanie na pasy, školy, svadby a na iné účely
• fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, módu, nehnuteľnosti a pre turistické účely
• letecké fotografovanie
• videonahrávky udalostí ako sú svadby, stretnutia atď.
– spracovanie filmov
• vyvolávanie, kopírovanie a zväčšovanie z negatívov, ktoré nasnímal klient, alebo kinofilmov
• vyvolávanie filmov a foto-kopírovacie laboratóriá
• fotoateliéry s vyhotovením fotografií do hodiny (nie súčasť obchodov s fotoaparátmi)
• montáž diapozitívov
• kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov
– činnosti fotoreportérov
– fotografické služby súvisiace s reklamou
Táto trieda tiež zahŕňa:
– snímanie dokumentov na mikrofilmy
Táto trieda vylučuje:
– tvorbu filmov, videí a televíznych programov, pozri 59.12
– získavanie kartografických a priestorových informácií, pozri 71.12
– prevádzkovanie fotoautomatov (samoobslužných), pozri 96.09