74.2 Fotografické činnosti

NACE Kód
742
NACE Text
Fotografické činnosti
NACE Definícia