95.2 Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

NACE Kód
952
NACE Text
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa opravu a obsluhu osobných potrieb a potrieb pre domácnosti.