95.25 Oprava hodín hodiniek a šperkov

NACE Kód
9525
NACE Text
Oprava hodín hodiniek a šperkov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– opravu hodín, hodiniek a ich častí ako napr. hodinových puzdier a skriniek všetkých materiálov, kyvadiel, chronometrov atď.
– opravy a výmenu šperkov
Táto trieda vylučuje:
– priemyselné rytectvo kovov, pozri 25.61
– opravu časových hodín, časových/dátumových pečiatok, časových zámkov a podobných prostriedkov na meranie času, pozri 33.13