95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

NACE Kód
9529
NACE Text
Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa opravu osobných potrieb a potrieb pre domácnosti:
- opravu bicyklov
- opravu a výmenu oblečenia
- opravu športového tovaru (okrem športových zbraní) a tovaru pre táborenie (kempovanie)
- opravu kníh
- opravu hudobných nástrojov (okrem organov a historických hudobných nástrojov)
- opravu predmetov spojených so záľubami
- opravu ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- ladenie pianín
Táto trieda vylučuje:
- opravu ručných nástrojov, pozri 33.12
- opravu športových a rekreačných zbraní, pozri 33.11