95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

NACE Kód
9529
NACE Text
Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa opravu osobných potrieb a potrieb pre domácnosti:
– opravu bicyklov
– opravu a výmenu oblečenia
– opravu športového tovaru (okrem športových zbraní) a tovaru pre táborenie (kempovanie)
– opravu kníh
– opravu hudobných nástrojov (okrem organov a historických hudobných nástrojov)
– opravu predmetov spojených so záľubami
– opravu ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
– ladenie pianín
Táto trieda vylučuje:
– opravu ručných nástrojov, pozri 33.12
– opravu športových a rekreačných zbraní, pozri 33.11