85.51 Športová a rekreačná výchova

NACE Kód
8551
NACE Text
Športová a rekreačná výchova
NACE Definícia
Trieda zahŕňa tábory a školy ponúkajúce kurzy atletických aktivít pre jednotlivcov alebo skupiny. Patria sem tiež športové tábory s dennými kurzami, aj športové tábory s ubytovaním cez noc. Vylučuje to konvenčné školy, vysoké školy a univerzity. Kurzy môžu byť poskytované v rôznych prostrediach ako napr. školiace priestory jednotiek alebo zákazníkov, vo vzdelávacích inštitúciach alebo zabezpečené inými spôsobmi. Kurzy poskytované v tejto triede sú organizované oficiálne.
Táto trieda zahŕňa:
– športové kurzy (baseball, basketbal, kriket, futbal atď.)
– tábory, športové kurzy
– gymnastické krúžky
– jazdecké kurzy, akadémie alebo školy
– plavecké kurzy
– činnosti profesionálnych športových inštruktorov, učiteľov, trénerov
– kurzy bojových umení
– kurzy kartových hier (ako napr. bridž)
– kurzy jogy
Táto trieda vylučuje:
– umelecké vzdelávanie, pozri 85.52