85 Vzdelávanie

NACE Kód
85
NACE Text
Vzdelávanie
NACE Definícia