85.1 Predškolská výchova

NACE Kód
851
NACE Text
Predškolská výchova
NACE Definícia