85.10 Predškolská výchova

NACE Kód
8510
NACE Text
Predškolská výchova
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– predškolskú výchovu (výchovu, ktorá predchádza úroveň základného vzdelávania). Predškolská výchova je definovaná ako počiatočný stupeň výučby navrhnutý hlavne na predstavu veľmi malých detí o škole typu vnútorné prostredie, t.j. zaobstarať most medzi domovom a atmosférou v škole.
Táto trieda vylučuje:
– činnosti opatrovateľských služieb detí, pozri 88.91