85.10.0 Predškolská výchova

NACE Kód
85100
NACE Text
Predškolská výchova
NACE Definícia