88.91 Denná starostlivosť o deti

NACE Kód
8891
NACE Text
Denná starostlivosť o deti
NACE Definícia
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti dennej škôlky pre žiakov, vrátane dennej opatrovateľskej služby pre zdravotne postihnuté deti