88.91.0 Denná starostlivosť o deti

NACE Kód
88910
NACE Text
Denná starostlivosť o deti
NACE Definícia