88 Sociálna práca bez ubytovania

NACE Kód
88
NACE Text
Sociálna práca bez ubytovania
NACE Definícia
Táto divízia obsahuje poskytovanie rôznych služieb sociálnej pomoci priamo pre klientov. Činnosti v tejto divízii vylučujú ubytovacie služby, okrem dočasne poskytovaného ubytovania.