88.1 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

NACE Kód
881
NACE Text
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
NACE Definícia