88.10 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

NACE Kód
8810
NACE Text
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– sociálne, poradenské služby, služby sociálneho zabezpečenia, odporúčania a podobné služby, ktoré sú zamerané na staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v ich domovoch alebo inde. Sú vykonávané vládnymi alebo súkromnými organizáciami, národnými alebo miestnymi svojpomocnými organizáciami a odborníkmi, ktorí poskytujú konzultačné služby:
• návštevu starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím
• dennú opatrovateľskú službu pre staršie dospelé osoby alebo dospelých so zdravotným postihnutím
• odbornú rehabilitáciu a prípravu osôb so zdravotným postihnutím za predpokladu, že prvok vzdelávania je obmedzený
Táto trieda vylučuje:
– financovanie a vedenie programov povinného sociálneho zabezpečenia, pozri 84.30
– činnosti podobné tým, ktoré sú uvedené v tejto triede, avšak s ubytovaním, pozri 87.30
– dennú opatrovateľskú službu pre zdravotne postihnuté deti, pozri 88.91