88.10.0 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

NACE Kód
88100
NACE Text
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
NACE Definícia