73 Reklama a prieskum trhu

NACE Kód
73
NACE Text
Reklama a prieskum trhu
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa realizáciu reklamných kampaní a zverejnenie týchto reklám v periodikách, novinách, v rozhlase a televízii alebo v iných médiách, ako aj dizajn a umiestnenie.