73.2 Prieskum trhu a verejnej mienky

NACE Kód
732
NACE Text
Prieskum trhu a verejnej mienky
NACE Definícia