73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky

NACE Kód
7320
NACE Text
Prieskum trhu a verejnej mienky
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, vrátane štatistických rozborov výsledkov
– zisťovane všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich štatistická analýza