73.20.0 Prieskum trhu a verejnej mienky

NACE Kód
73200
NACE Text
Prieskum trhu a verejnej mienky
NACE Definícia