82.11 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti

NACE Kód
8211
NACE Text
Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa poskytovanie kombinácie administratívno-kancelárskych služieb ako sú recepčné služby, finančné plánovanie, účtovanie a vedenie záznamov, personalistika, poštové zásielkové služby atď. pre zákazníkov na základe zmluvy alebo za odplatu.
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie len jednej špecifickej činnosti z uvedených, pozri príslušnú triedu špecifickej činnosti
– poskytovanie obslužného personálu bez riadenia, pozri 78