82.11.0 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti

NACE Kód
82110
NACE Text
Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
NACE Definícia