85.3 Stredné školstvo

NACE Kód
853
NACE Text
Stredné školstvo
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa poskytovanie stredného všeobecného, technického a odborného vzdelávania.
Táto skupina vylučuje:
– vzdelávanie dospelých tak, ako je to definované v skupine 85.5