85.52 Umelecké vzdelávanie

NACE Kód
8552
NACE Text
Umelecké vzdelávanie
NACE Definícia
Trieda zahŕňa umelecké kurzy, divadelné a hudobné krúžky. Jednotky poskytujúce tento typ kurzov môžu byť pomenované ako „školy“, „štúdiá“, „triedy“ atď. Poskytujú oficiálne organizované kurzy, predovšetkým na účely rozvíjania záľub, rekreácie a rozvoja osobnosti, ale takéto kurzy nevedú k získaniu odborného diplomu, bakalárskeho ani magisterského / inžinierskeho titulu.
Táto trieda zahŕňa:
- učiteľov klavíra a iných hudobných kurzov
- umelecké kurzy
- tanečné kurzy a tanečné štúdiá
- divadelné školy (okrem akademických)
- školy výtvarného umenia (okrem akademických)
- herecké školy (okrem akademických)
- fotografické školy (okrem obchodných)
Táto trieda vylučuje:
- kurzy cudzích jazykov, pozri 85.59