85.59 Ostatné vzdelávanie i n.

NACE Kód
8559
NACE Text
Ostatné vzdelávanie i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- vzdelávanie, ktoré nie je definovateľné podľa stupňa
- bežné doučovanie
- vzdelávacie centrá poskytujúce doučovacie kurzy
- prípravné kurzy na odborné skúšky
- jazykové kurzy a kurzy zamerané na rozvoj konverzačných schopností
- počítačové kurzy
- náboženská výchova
Táto trieda tiež zahŕňa:
- záchranárske kurzy
- kurzy prežitia
- kurzy prezentovania na verejnosti
- kurzy rýchleho čítania
- činnosti centier voľného času
Táto trieda vylučuje:
- programy na rozvoj gramotnosti dospelých, pozri 85.20
- všeobecné stredoškolské vzdelávanie, pozri 85.31
- technické a odborné stredoškolské vzdelávanie, pozri 85.32
- vysokoškolské vzdelávanie, pozri 85.4