85.52.0 Umelecké vzdelávanie

NACE Kód
85520
NACE Text
Umelecké vzdelávanie
NACE Definícia