95.29.0 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

NACE Kód
95290
NACE Text
Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
NACE Definícia