95.21 Oprava spotrebnej elektroniky

NACE Kód
9521
NACE Text
Oprava spotrebnej elektroniky
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa opravu a údržbu spotrebnej elektroniky:
– opravu spotrebnej elektroniky:
• televízne a rozhlasové prijímače
• videorekordéry
• CD prehrávače
• domáce videokamery