74.20.0 Fotografické činnosti

NACE Kód
74200
NACE Text
Fotografické činnosti
NACE Definícia