96.09 Ostatné osobné služby i n.

NACE Kód
9609
NACE Text
Ostatné osobné služby i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- astrologické a spiritualistické činnosti
- spoločenské aktivity ako sprevádzanie osôb, zoznamovacie služby, služby svadobných kancelárií
- opatrovateľské služby domácich zvierat ako napr. kŕmenie, čistenie, dohliadanie a trénovanie domácich zvierat
- genealogické služby
- činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
- služby čističov topánok, vrátnikov, obslužného personálu (pri hoteloch a reštauráciách) pre zaparkovanie áut klientov atď.
- koncesné prevádzkovanie zariadení pre osobné služby, obsluhované vhodením mincí (fotokabínky, váhy, zariadenia na meranie krvného tlaku, skrinky na mince atď.)
- strihanie psov
Táto trieda vylučuje:
- veterinárne činnosti, pozri 75.00
- prevádzku pracích automatov na mince, pozri 96.01
- prevádzku výherných hracích automatov na mince, pozri 92.00