96 Ostatné osobné služby

NACE Kód
96
NACE Text
Ostatné osobné služby
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa:
– služby, ktoré sa v klasifikácii nikde nespomínali. Predovšetkým ide o typy služieb ako pranie a chemické čistenie textilu a kožušinových výrobkov, kaderníctvo a ostatné kozmetické služby, ďalej pohrebné a súvisiace služby