96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov

NACE Kód
9601
NACE Text
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– pranie a chemické čistenie, žehlenie, atď. všetkých druhov oblečenia (vrátane kožušiny) a textilných výrobkov, zabezpečené automatickými zariadeniami alebo ručnými alebo samoobslužnými pracími zariadeniami na mince, či už pre širokú verejnosť alebo pre podniky a organizácie
– zber a donášku prádla
– čistenie kobercov a pokrývok, pranie závesov a záclon, či už v priestoroch klienta alebo mimo nich
– požičiavanie bielizne, pracovných odevov a vecí súvisiacich s práčovňou
– dodávky plienok
Táto trieda vylučuje:
– požičiavanie oblečenia iného ako je pracovné oblečenie, aj v prípade, že čistenie týchto výrobkov je neoddeliteľnou súčasťou činnosti, pozri 77.29
– opravu a úpravu oblečenia, pozri 95.29