66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi

NACE Kód
6612
NACE Text
Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- jednanie na finančných trhoch v mene iných (napr. burzové maklérstvo) a súvisiace činnosti
- sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi
- sprostredkovanie obchodu s komoditami
- činnosti zmenární atď.
Táto trieda vylučuje:
- jednanie na trhoch vo vlastnom mene, pozri 64.99
- spravovanie portfólií a spravovanie fondov za honorár alebo na základe zmluvy, pozri 66.30