66.12.0 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi

NACE Kód
66120
NACE Text
Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
NACE Definícia