66.1 Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

NACE Kód
661
NACE Text
Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa poskytovanie fyzických alebo elektronických trhových priestorov za účelom uľahčenia nákupu a predaja cenných papierov, akciových opcií, obligácií alebo komodít.