66.11 Správa finančných trhov

NACE Kód
6611
NACE Text
Správa finančných trhov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa riadenie a kontrolu finančných trhov inými než verejnými inštitúciami ako sú:
– komoditná burza
– terminovaná komoditná burza
– burza s cennými papiermi
– burza s akciami
– burza s akciovými alebo komoditnými opciami