66.11 Správa finančných trhov

NACE Kód
6611
NACE Text
Správa finančných trhov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa riadenie a kontrolu finančných trhov inými než verejnými inštitúciami ako sú:
- komoditná burza
- terminovaná komoditná burza
- burza s cennými papiermi
- burza s akciami
- burza s akciovými alebo komoditnými opciami