66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

NACE Kód
6619
NACE Text
Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa pomocné činnosti finančných služieb inde neklasifikované:
- spracovanie finančných transakcií a činnosti vyúčtovania vrátane transakcií úverových kariet
- služby investičného poradenstva
- činnosti sprostredkovateľov hypoték
Táto trieda tiež zahŕňa:
- správcovské a poručnícke služby a služby úschovy za honorár alebo na základe zmluvy
Táto trieda vylučuje:
- činnosti poisťovacích agentov a maklérov, pozri 66.22
- spravovanie fondov, pozri 66.30