66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

NACE Kód
6619
NACE Text
Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa pomocné činnosti finančných služieb inde neklasifikované:
– spracovanie finančných transakcií a činnosti vyúčtovania vrátane transakcií úverových kariet
– služby investičného poradenstva
– činnosti sprostredkovateľov hypoték
Táto trieda tiež zahŕňa:
– správcovské a poručnícke služby a služby úschovy za honorár alebo na základe zmluvy
Táto trieda vylučuje:
– činnosti poisťovacích agentov a maklérov, pozri 66.22
– spravovanie fondov, pozri 66.30