66.19.0 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

NACE Kód
66190
NACE Text
Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
NACE Definícia