66.30 Činnosti investičných manažérov

NACE Kód
6630
NACE Text
Činnosti investičných manažérov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti spravovania portfólií a spravovania fondov za honorár alebo na základe zmluvy pre jednotlivcov, firmy a ostatných, ako sú napr.:
- spravovanie spoločných fondov
- spravovanie iných investičných fondov
- spravovanie dôchodkových fondov