66.30 Činnosti investičných manažérov

NACE Kód
6630
NACE Text
Činnosti investičných manažérov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti spravovania portfólií a spravovania fondov za honorár alebo na základe zmluvy pre jednotlivcov, firmy a ostatných, ako sú napr.:
– spravovanie spoločných fondov
– spravovanie iných investičných fondov
– spravovanie dôchodkových fondov