66.30.0 Činnosti investičných manažérov

NACE Kód
66300
NACE Text
Činnosti investičných manažérov
NACE Definícia