64.99 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i n.

NACE Kód
6499
NACE Text
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– ostatné finančné sprostredkovanie súvisiace predovšetkým s rozdeľovaním fondov iné ako poskytovanie úverov:
• faktoringové služby
• predaj swapov, opcií a hedgindové/zabezpečovacie operácie
• činnosti spoločností, ktoré odkupujú poistky od nevyliečiteľne chorých vlastníkov poistiek
– investičné aktivity vo vlastnom mene, ako sú aktivity spoločnosti s rizikovým kapitálom a aktivity investičných klubov atď.
Táto trieda vylučuje:
– finančný lízing, pozri 64.91
– spravovanie cenných papierov v prospech iných, pozri 66.12
– obchodovanie s majetkom, lízing a prenájom majetku, pozri divíziu 68
– inkasovanie zmenky bez odkúpenia dlhu, pozri 82.91
– činnosti poskytovania grantov medzinárodnými organizáciami, pozri 94.99