82.91 Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti

NACE Kód
8291
NACE Text
Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– vymáhanie platieb vyplývajúcich z peňažných nárokov zákazníka a úhradu takto zinkasovaných prostriedkov, ako je napr. vymáhanie pohľadávok a služby spojené s vymáhaním dlhov
– zhromažďovanie informácií o úveruschopnosti a zamestnaneckej anamnéze jednotlivca alebo podniku a poskytovanie týchto informácií finančným inštitúciám, obchodným partnerom a iným, ktorí potrebujú zistiť úveruschopnosť týchto osôb a podnikov