82.91.0 Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti

NACE Kód
82910
NACE Text
Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
NACE Definícia