82.9 Pomocné obchodné činnosti i n.

NACE Kód
829
NACE Text
Pomocné obchodné činnosti i n.
NACE Definícia
Do tejto skupiny patria činnosti inkasných agentúr, posúdenie úveruschopnosti a všetky typické pomocné činnosti týkajúce sa podnikateľských činností i.n.