82.92 Baliace činnosti

NACE Kód
8292
NACE Text
Baliace činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– baliace činnosti na základe poplatku alebo kontraktu, bez ohľadu na to, či ide alebo nejde o automatizovaný proces:
• plnenie fliaš, vrátane nápojov a potravín
• balenie pevných látok (plastové obaly, fólie)
• bezpečnostné balenia farmaceutických prípravkov
• označovanie nálepkami, pečiatkami a vyrazenie znakov
• balenie zásielok a darčekov
Táto trieda vylučuje:
– výrobu nealkoholických nápojov a produkciu minerálnych vôd, pozri 11.07
– príležitostné baliace činnosti v rámci prepravy, pozri 52.29