64.99.0 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i n.

NACE Kód
64990
NACE Text
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i n.
NACE Definícia