64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

NACE Kód
64
NACE Text
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa činnosti získavania a prerozdeľovania fondov okrem fondov určených pre účely poistenia, dôchodkového zabezpečenia alebo povinného sociálneho zabezpečenia.
Poznámka: štátne inštitucionálne systémy budú pravdepodobne hrať významnú úlohu pri určení klasifikácie jednotiek v rámci tejto divízie.